Wie zijn wij

Wij Adviescentrum Visschedijk zijn adviseurs op het gebied van pensioenen,verzekeringen,hypotheken en  andere financiële diensten.
Ons kantoor is opgericht op 01 mei 1985 telt momenteel 10 medewerkers en is actief in de regio  Overijssel en de Achterhoek
In Adviescentrum Visschedijk te Oldenzaal zijn vier specialistische bedrijven werkzaam te weten:Visschedijk, de Assurantie Adviseurs B.V.
Visschedijk, de Pensioen Adviseurs B.V
Visschedijk, de Hypotheek Adviseurs B.V.
Visschedijk Assuradeuren B.V.

Inmiddels zijn deze bedrijven als onafhankelijke en ongebonden adviseurs nu bijna 25 jaar actief op het gebied van verzekeringen  en andere  financiële diensten, zowel in de bedrijfsmatige als in de persoonlijke sfeer.Een ruime ervaring, waarin steeds weer innovatie plaats vond van nieuwe mogelijkheden en regels, inclusief het in huis halen van specialistische deskundigheid.Veel deskundigheid op ieder terrein maar met als gemeenschappelijke noemer het afstemmen op elkaar van de verschillende financiële zaken van iedere cliënt.
Daarom bieden wij u als relatie een ‘persoonlijk financieel plan’. Een advies,waarbij wij in samenspraak met u heel nadrukkelijk rekening houden met ieders mogelijkheden en wensen en dan ook in die volgorde.Als relatie van Adviescentrum Visschedijk kan er voor gekozen worden om de samenwerking vast te leggen in een dienstverleningsovereenkomst. Ook wel Service Level Agreement genoemd.
In zo’n overeenkomst worden alle doelstellingen,werkprocessen en diensten nauwkeurig omschreven.
Voor zakelijke relaties kunnen wij voor het bedrijf op basis van onze kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement een heldere en begrijpbare analyse maken van de risico’s die de betreffende onderneming loopt.
Onze risicoanalyse maakt duidelijk welke onzekerheden het bedrijf wel of juist beter niet zelf kan dragen.Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM (Autoriteit Financiele Markten) van welke instantie wij een vergunning onder nummer 12008616 hebben gekregen om te kunnen bemiddelen in :

Pensioenen
Levensverzekeringen
Hypothecair krediet
Schadeverzekeringen
Consumptief krediet
Elektronisch geld
Spaarrekeningen
Betaalrekeningen

TEVENS IS ONS KANTOOR AANGESLOTEN BIJ:
  • Afdiz ( Adviseurs in Financiële Zekerheid)
  • SEH ( Stichting Erkenning Hypotheek Adviseurs)
  • Kifid ( Klachteninstituut Financiele Dienstverlening)
  • WBP ( Wet Bescherming Persoongegevens)

Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij meerdere organisaties die van hun leden bepaalde kwaliteitsnormen eisen.
Deze normen gelden zowel voor adviezen, de wijze van advisering en de wijze waarop dit plaatsvindt.

De kennis van de medewerkers moet periodiek op peil worden gehouden door middel van het behalen van de Permanente Educatie.
Alle medewerkers die advies uitbrengen aan klanten bij het bemiddelen en het tot standkomen van verzekeringen-pensioenen en hypotheken zijn tenminste in het bezit van de benodigde Wet Financieel Toezicht certificaten.
De medewerkers met een specialisatie hebben zoals pensioenspecialist, hypotheekspecialist en gevolmachtigd assurantie-agent hebben hiervoor een vakdiploma.

ADFIZ

Adviescentrum Visschedijk is lid van de Afdiz en voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die de brancheorganisatie aan haar leden stelt. Dit lidmaatschap geeft u de garantie dat u te maken heeft met betrouwbare en professionele adviseurs. Kijk voor meer informatie op www.adfiz.nl

KLACHTENINSTITUUT VERZEKERINGEN

Adviescentrum Visschedijk is aangesloten bij het Klachteninstituut Verzekeringen. Als u niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlening, dan proberen wij het probleem gezamenlijk zo snel mogelijk op te lossen. Komen we er niet uit, dan kunt u zich richten tot het Klachteninstituut, die snel een oplossing zal aandragen. Kijk voor meer informatie op www.kifid.nl

ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Bij Adviescentrum Visschedijk werken Erkend Hypotheekadviseurs, die voldoen aan de strenge criteria van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH). Onze hypotheekadviseurs onderschrijven alle gedragsregels van de SEH en houden hun vakkennis via scholing en bijscholing continue op peil. Kijk voor meer informatie op www.erkendhypotheekadviseur.nl.

ADVIESVRIJ

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichtingen hebben om u te adviseren en te laten kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers. Meer hierover kunt u lezen in onze Dienstverleningsdocumenten.

GEEN ZEGGENSCHAP

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrecht of aandeel in ons bedrijfskapitaal.

SELECTIE VAN AANBIEDERS

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Wij werken met een aantal voorkeur maatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn en zijn dus volledig vrij in onze advisering.

SOLIDE PARTNER

De medewerkers van Adviescentrum Visschedijk staan bekend als betrouwbaar en deskundig. Ook bij de met ons samenwerkende verzekeringsmaatschappijen en geldverstrekkers staan we bekend als een solide partij, waarmee men graag zaken doet.
Op deze reputatie zijn wij uiteraard trots en tegelijkertijd biedt dat ook zijn voordelen.
Als behartiger van uw financiële belangen staan wij sterk op het gebied van het afsluiten van contracten en het vergoed krijgen van schade.
Hier profiteert u dan ook direct van.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Visschedijk