De ondernemer

Arbeidsongeschikt

Een zelfstandig ondernemer kan het zich bijna niet veroorloven om arbeidsongeschikt te worden. Het bedrijf is immers van u afhankelijk. Toch meldt jaarlijks één op de tien ondernemers zich arbeidsongeschikt.

Als u door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kunt werken, kan uw inkomen afnemen. En van de overheid ontvangt u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Financiële risico’s arbeidsongeschiktheid

U loopt dan zowel zakelijk als privé grote financiële risico’s. Want de continuïteit van uw bedrijf loopt gevaar en de rekeningen voor levensonderhoud moeten gewoon worden betaald. Daarom wilt u weer zo snel mogelijk aan de slag. En daarbij intensief en professioneel begeleid worden. Als het niet mogelijk is om weer aan de slag te gaan, moet er een vangnet zijn, zodat u niet in financiële problemen terecht komt.

Advies en bemiddeling

U wilt een goed advies over het veiligstellen van uw inkomen. Adviescentrum Visschedijk inventariseert uw wensen en doelstellingen, de financiële positie en de risicobereidheid. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een marktverkenning gedaan. Bij deze marktverkenning worden op alle relevante onderdelen verschillende concurrerende aanbiedingen met elkaar vergeleken. Deze aanbiedingen worden samen met een advies in een rapportage aan u afgegeven. Mocht het advies reden zijn voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan begeleidt uw adviseur de aanvraag en bemiddeling en zorgt voor een complete en correcte verwerking.

Service en onderhoud

Uw persoonlijke situatie verandert in de loop der jaren. Uw werkzaamheden kunnen wijzigen en uw inkomen kan veranderen. Het is van belang dat uw Arbeidsongeschiktheidsuitkering meegroeit met uw persoonlijke situatie. Dit voorkomt verassingen bij uitkeringen en geeft u zekerheid! Daarnaast kunnen de producten qua premie’s en condities wijzigen. Als uw persoonlijke adviseur willen wij u hierbij ondersteunen.

Marktverkenning

Heeft u op dit moment een AOV en twijfelt u of de premie’s en voorwaarden nog marktconform zijn? Adviescentrum Visschedijk kan voor u een marktverkenning doen. Binnen deze marktverkenning worden op alle relevante onderdelen verschillende concurrerende aanbiedingen met elkaar vergeleken en in een overzicht samengevat.

Indien de vergelijking aanleiding is tot het verrichten van een totale risico-analyse, waarbij een volledig advies wordt uitgebracht en bemiddeld wordt bij de totstandkoming van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt de vergoeding voor de marktverkenning in mindering gebracht op de vergoeding voor het advies.

Onafhankelijk adviseur

Adviescentrum Visschedijk is hierbij uw onafhankelijk adviseur. Bij het advies, de bemiddeling en het onderhouden van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangen wij geen provisie of andere beloningen van de verzekeringsmaatschappij. Eén ding staat bij ons altijd voorop: uw belang. Want ons motto is: uw belang is ons belang!

Voor meer informatie over dit product kunt u met ons contact opnemen.

Pensioen

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent u gewend om vooruit te kijken en initiatief te nemen. U neemt beslissingen die uw bedrijf veiligstellen en vooruit helpen. In uw privéleven is dat niet anders. Als DGA heeft u veel vrijheid bij het samenstellen van uw oudedagsvoorziening. Het is geheel naar uw wens en uw situatie in te richten.

WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN ALS DGA?

Uw eigen pensioen valt niet onder de regels van de Pensioenwet, wel onder de wet Loonbelasting. U heeft als DGA volop ruimte en vrijheid om een goed pensioen op te bouwen. U kunt dit in privé opbouwen, maar ook is het mogelijk om binnen de BV vermogen op te bouwen voor later. Gaat uw voorkeur uit naar een pensioenverzekering, wilt u liever zelf sparen of beleggen, of kiest u liever voor een lijfrenteoplossing? Uw mogelijkheden zijn divers. 

Pensioen verzekeren?

Een verzekerde pensioenregeling bestaat uit diverse mogelijkheden die onderling te combineren zijn:

 • Pensioen opbouwen buiten de BV (in privé) met de verzekerde pensioenregeling;
 • Afdekken van de risico‘s van overlijden met het partner-pensioen, het wezenpensioen, het nabestaanden-overbruggingspensioen (ANW-hiaat) en de kapitaal-verzekering bij overlijden;
 • Afstorten van een deel van het ouderdomspensioen bij echtscheiding, met of zonder conversie;
 • Restitutie van de poliswaarde van 90% /110% bij overlijden;
 • Verzekeren van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

En wilt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid? Ook dat kan.

Ouderdomspensioen vanaf uw pensioendatum

Het ouderdomspensioen gaat in op uw pensioendatum. Met de opgebouwde beleggingswaarde koopt u op de pensioendatum een ouderdomspensioen aan. De opgebouwde waarde wordt periodiek uitgekeerd totdat u overlijdt. Is uw partner dan nog in leven, dan wordt de uitkering voor 70% op het leven van uw partner voortgezet. U kunt ook kiezen voor een andere verhouding tussen het ouderdoms- en het partnerpensioen. De waardeontwikkeling is naast de beleggingsrendementen onder andere afhankelijk van de hoogte van de premie die u inlegt. Dat bepaalt u zelf. Ook bepaalt u zelf wanneer uw pensioen in moet gaan. Dat kan bij het bereiken van de pensioendatum, maar eerder of later is ook mogelijk.

Wat kunt u meeverzekeren?

Bij een verzekerde pensioenregeling kunt u de volgende risicodekkingen meeverzekeren:

 • Partnerpensioen;
 • Wezenpensioen;
 • Tijdelijk nabestaanden-overbruggingspensioen (ANW-hiaat);
 • Kapitaalverzekering bij overlijden;
 • Restitutiedekking van 90% of 110% bij overlijden;
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

 Wat kunt u van ons verwachten als u kiest voor een verzekerde regeling?

Als u kiest voor de verzekerde pensioenregeling, dan bent u verzekerd van:

 • Het opzetten van uw pensioenregeling;
 • Het opstellen van het pensioenreglement;
 • Het berekenen van de te verwachten hoogte van uw pensioen op pensioendatum;
 • Het verzekeren van het langleven-, overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico (premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid);
 • Het beheren van uw pensioenreserve;
 • Het uitkeren van uw pensioen;
 • Het beleggen in lifecycles die rekening houden met de beleggingshorizon tot de pensioendatum;
 • Het beleggen in kwalitatieve passief beheerde fondsen met transparante lage beleggingskosten;
 • Het profiteren van een aantrekkelijk niet-rokerstarief.

 Vraag Adviescentrum Visschedijk om advies op maat

Als DGA heeft u alle vrijheid om uw pensioen op een goede manier te regelen. Die vrijheid benut u optimaal in samenwerking met Adviescentrum Visschedijk en uw accountant. Samen zorgen wij ervoor dat u uw fiscale ruimte nu maximaal benut zodat u later alle ruimte heeft om onbezorgd van uw oudedag te genieten.