Bedrijven

Succesvol ondernemen

Succesvol ondernemen is risico nemen en risico afdekken. Ondernemen is risico nemen. Dat is  tot op zekere hoogte het risico van het vak. Maar er kunnen ook onzekerheden zijn die een reëel gevaar vormen voor het realiseren van uw zakelijke doelstellingen.
Als verzekeringspartner voor het midden en kleinbedrijf helpt Adviescentrum Visschedijk u om de risico’s voor uw bedrijf in kaart te brengen en zo kostenefficiënt af te dekken.

Risicoanalyse

Ieder bedrijf is anders. En heeft daarmee met andere bedrijfsrisico’s te maken. Met onze kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement, kunnen wij een heldere analyse maken van de risico’s die uw bedrijf loopt.
Allereerst verdiepen we ons in uw bedrijf en bepalen we  samen met u  de zakelijke doelstellingen.
Daarna inventarissen we welke gevaren het voortbestaan  van uw bedrijf kunnen aantasten, welke preventiemaatregelen u kunt nemen en welke risico’s met onverwachte financiële tegenvallers u kunt verzekeren.

Risico’s de Baas

Onze risicoanalyse maakt duidelijk welke onzekerheden u als bedrijf wel of juist beter niet zelf kunt dragen. Op basis hiervan stellen wij een afgewogen verzekeringspakket samen dat uw bedrijf op het lijf is geschreven is. Tegen de laagst mogelijke premie’s en met de juiste balans tussen risico nemen en risico afdekken.

Bedrijfsverzekeringen

Wij kunnen voor uw bedrijf een verzekeringspakket op maat samenstellen op het gebied van bedrijfsschade, opstal,inventaris rechtsbijstand,wagenpark, elektronica, werkmateriaal, ziektekosten, ongevallen en verzuim. Wilt u meer informatie over bedrijfsverzekeringen ? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Klik hier voor de voorwaarden.